Правила проведення акції

Є питання? Тоді ви потрапили на правильну сторінку. Тут ми зібрали для вас відповіді на питання, які клієнти ставлять нам найчастіше, а також офіційну інформацію про проведення Watsons HWB Awards 2016

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

 • Офіційні правила

  Правила проведення рекламної акції під умовною назвою «Health, Wellness and Beauty Awards 2016» /Здоров’я, добробут, краса 2016»

 • 1. Загальні положення

  1.1. Організатором та замовником рекламної акції під умовною назвою «Health, Wellness and Beauty Awards 2016» /Здоров’я, добробут, краса 2016» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 32424255, місцезнаходження: м. Київ, 04073, Московський проспект 28 А (за текстом даних Правил – «Організатор» або «Замовник»).

  1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОШВА ПР», Код ЄДРПОУ 33887780, місцезнаходження м. Київ, 01033, вул. Володимирська, 97/37, 4-й поверх (за текстом даних Правил – «Виконавець»).

 • 2. Загальні умови проведення Акції

  2.1. Акція проводиться Організатором на веб-сайті www.hwb.com.ua (надалі - Сайт) та проходить по всій території України за виключенням території Автономної республіки Крим (за текстом даних Правил — Територія проведення Акції).

  2.2. Акція проводиться у період з 04 січня 2017 року (09.00.00 год.) по 12 лютого 2017 року (23.59.59 год.) включно (за текстом даних Правил – Період проведення Акції).

  2.3. Акція проводиться з метою заохочення взяти участь у проекті «Health, Wellness and Beauty Awards 2016» /Здоров’я, добробут, краса 2016».

  2.4. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

  2.5. Організатор та Виконавець Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 • 3. Загальні вимоги до Учасників Акції

  3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя та проживають на території України та є учасниками Watsons Club.

  3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

  працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

  неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

  особи, що не відповідають умовам п. 3.1. даних Правил.

  3.3. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

  дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

  дотримуватися правил користування Сайтом;

  вказувати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;

  свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

  не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.

  3.4. Приймаючи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

  3.5. Приймаючи участь у Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

  3.6. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

  3.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних втрачає право на подальшу учать у Акції.

  3.8. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора/Виконавця Акції від обов’язку вручити Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції.

  3.9. Організатор/Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника, він може бути усунений від участі в Акції. Виконавець самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Виконавця технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

  3.10. У випадку виявлення факту підробки Учасником Акції або отримання вигоди з підробки процесу реєстрації на Сайті/іншої участі у Акції, порушення Учасникам Акції даних Правил Акції, деструктивних дій або дій вчинених з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією, такий Учасник Акції визнається Порушником.

  3.11. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право відсторонити Порушників від участі у Акції.

  3.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.
 • 4. Загальні умови участі в Акції

  4.1. Для участі у Акції, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції, має здійснити наступну послідовність дій:

  4.1.1. зареєструватися на Сайті шляхом введення номера картки Watsons Club, або зареєструватися через свій акаунт у одній із соціальних мереж http://www.facebook.com/ або http://vk.com/, або шляхом введення свого e-mail, або номеру телефону;

  4.1.2.прийняти участь в голосуванні за кращий товар, шляхом обрання хоча б одного товару-номінанту у будь-якій номінації, на вибір Учасника Акції. Голосування проводиться у 27 номінаціях.

  4.1.3. вчинити принаймні одну з наступних дій на власний вибір, у випадку, якщо учасник Акції, який зареєструвався на Сайті та бажає отримати додаткові бали згідно з умовами зазначених у п.5 цих Правил:

  4.1.3.1.вподобати сторінку Watsons принаймні в одній соціальній мережі http://www.facebook.com/ або http://vk.com/.

  4.1.3.2. вчинити вподобання («лайк») посту зі спеціальним постером «Health, Wellness and Beauty Awards 2016» на сторінці Watsons в одній із соціальних мереж http://www.facebook.com/ або http://vk.com/.

  4.2. Приймати участь у Акції можуть лише Учасники, що належним чином виконали умови даних Правил, протягом Періоду проведення Акції.
 • 5. Заохочення Акції

  5.1. Фонд заохочень Акції складають:

  5.1.1 Заохочення першого рівня:

  в період з 04.01.2017 по 29.01.2017 заохочення першого рівня за участь в голосуванні за кращий товар у будь якій з 27 номінацій – одноразова знижка 30% на товари-номінанти, яка фіксується за карткою учасника Watsons Club;

  в період з 30.01.2017 по 12.02.2017 заохочення першого рівня за участь в голосуванні за кращий товар у будь якій з 27 номінацій – нарахування 500 балів на картку Watsons Club;

  в період з 04.01.2017 по 12.02.2017 заохочення першого рівня за вподобання посту зі спеціальним постером «Health, Wellness and Beauty Awards 2016» на сторінці Watsons в соціальних мережах Facebook або VK - нарахування 100 балів на картку Watsons Club;

  в період з 04.01.2017 по 12.02.2017 заохочення першого рівня за вподобання сторінки Watsons принаймні в одній соціальній мережі Facebook або VK - нарахування 400 балів на картку Watsons Club;

  1. Заохочення другого рівня (Подарункові набори): загальною кількістю 90 шт., що складаються з :
  2. Назва набору

   Кількість наборів

   Подарунковий набір "Зволоження та Вирівнювання"

   1

   Подарунковий набір "Стійкий колір та Блиск"

   1

   Подарунковий набір "Інтенсивне живлення та відновлення"

   1

   Подарунковий набір "Об'єм та зміцнення"

   2

   Подарунковий набір "Lacalut Activ"

   5

   Подарунковий набір "Kotex#1"

   4

   Подарунковий набір "Kotex#2"

   4

   Подарунковий набір "Zewa"

   2

   Подарунковий набір "Libresse"

   3

   Подарунковий набір "Johnson's body care"

   1

   Подарунковий набір "Le Petit Marseiliais"

   2

   Подарунковий набір "Sensodyne"

   5

   Подарунковий набір "Догляд за обличчям та тілом"

   6

   Подарунковий набір "Догляд за волоссям"

   1

   Подарунковий набір "Влада над часом"

   3

   Подарунковий набір "Dove Дотик ніжності"

   1

   Подарунковий набір "Dove Живильний догляд"

   1

   Подарунковий набір "Dove Men Чистота та комфорт"

   1

   Подарунковий набір "Бархатные ручки Магія Тіаре"

   1

   Подарунковий набір "Axe Dark Temptation"

   1

   Подарунковий набір "Axe Apollo"

   1

   Подарунковий набір "Nivea+NiveaMen"

   10

   Подарунковий набір "Lirene1"

   1

   Подарунковий набір "Lirene2"

   1

   Подарунковий набір "Lirene3"

   1

   Подарунковий набір "Lirene4"

   1

   Подарунковий набір "Lirene5"

   1

   Подарунковий набір "Vivienne Sabo"

   2

   Подарунковий набір "Max Factor"

   1

   Подарунковий набір "Bourjois"

   1

   Подарунковий набір "Lumene"

   1

   Подарунковий набір "Lumene2"

   1

   Подарунковий набір "Rimmel"

   1

   Подарунковий набір "Rimmel2"

   1

   Подарунковий набір "L'OREAL1"

   20


   5.2.Організатор Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, комплектацію, умови реалізації тощо Заохочень другого рівня Акції.

   5.3. Кількість Заохочень другого рівня Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.

   5.4. Зовнішній вигляд Заохочень другого рівня Акції (розмір, вид), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором та/або Виконавцем Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.
 • 6. Визначення Переможців Акції.

  6.1. Визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочення другого рівня (Подарункового набору) проводиться щосереди о 12.00.00 год. (починаючи з 11.01.2017р. по 15.02.2017р.), за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки серед Учасників Акції, які на момент визначення належним чином виконали умови даних Правил, а саме проголосували за кращий товар, шляхом обрання одного товару-номінанту хоча б в одній номінації, на вибір Учасника Акції. Комп’ютерна програма здійснює випадкову вибірку серед таких Учасників Акції у кількості 15 (п’ятнадцяти) осіб під час кожного такого визначення. Обрані Учасники Акції, визнаються Переможцями Акції та кожен з них здобуває право на отримання одного заохочення другого рівня (подарункового набору), у разі, якщо його не визнано 6.2. Порушником. Всього протягом Періоду проведення Акції визначається 90 (дев’яносто) переможців Акції, які здобувають право на отримання заохочення другого рівня (подарункового набору).

  Одночасно з визначенням Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочення другого рівня (Подарункового набору) Акції, під час кожного такого визначення аналогічним чином визначається 5 (п’ять) Резервних переможців Акції, що у порядку черговості здобувають право на отримання Щотижневого заохочення Акції у разі не можливості вручення подарункового набору переможцям Акції, що здобули на них право та/або втрати набутого права на отримання заохочення другого рівня з підстав передбачених п. 7.12. цих Правил.

  6.3. Один і той самий Учасник Акції не може бути визнаний переможцем Акції вдруге та повторно отримати Заохочення першого та/або другого рівнів.

  6.4. Переможців Акції буде оголошено на Сайті одразу після їх визначення.

  6.5. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Виконавцем Акції та відображаються у Протоколах. Результати визначення, зафіксовані Виконавцем Акції у Протоколах, є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню.
 • 7. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень Акції

  7.1. Переможець Акції протягом 3-х робочих днів з моменту його визначенням, буде повідомлений Виконавцем Акції про визнання його таким та умови отримання заохочення другого рівня (подарункового набору) Акції за адресою електронної пошти, яка вказана у реєстраційній формі на Сайті або іншими засобами зв’язку.

  7.2. Для отримання заохочення другого рівня, переможець Акції зобов’язаний:

  7.2.1.Протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту повідомлення про визнання його переможцем Акції повідомити Виконавцю адресу магазину мережі «Watsons» у своєму місті у якому переможцю акції зручно отримати належне йому заохочення Акції.

  7.2.2. Для переможців Акції, що визнані такими під час визначення - з’явитися у вказаний ним магазин мережі «Watsons» та отримати належне їм Заохочення у строк до 31 березня 2017 року включно.

  7.3. Організатор розподіляє заохочення другого рівня між переможцями Акції на власний вибір.

  7.4. Заохочення другого рівня вважається врученим з моменту його фактичного вручення Переможцю Акції

  7.5. З моменту вручення Заохочення другого рівня, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів пов’язаних з реалізацією та користуванням належним йому Заохоченням Акції.

  7.6. Вручення Заохочення другого рівня допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення другого рівня особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

  7.7. У разі неможливості отримання Заохочення другого рівня Переможцем Акції, з причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції, таке Заохочення використовується Організатором Акції на власний розсуд.

  7.8. У випадку неможливості вручити Заохочення другого рівня відповідному Переможцю Акції, в тому числі по причині не явки Переможця у строки вказані у даних правилах до одного з магазинів «Watsons», для отримання Заохочення Акції з будь – яких причин, відсутності/втрати оригіналу картки «Watsons Club», Переможець Акції вважається таким, що відмовився від вручення йому Заохочення Акції.

  7.9. Організатор\Виконавець Акції та його представники не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Акції належного йому Заохочення другого рівня з будь-яких причин, що не залежать від Організатора\Виконавця Акції та його представників, в т.ч. у випадку, якщо особисті даті, в тому числі щодо засобів зв’язку з Учасником Акції та/або відомості щодо номеру учасника Програми лояльності «Watsons Club» були вказані невірно та/або нерозбірливо, або змінено, тощо. При цьому Переможець Акції не має права на одержання від Організатора\Виконавця Акції та його представників будь-якої компенсації. За інформацію, в тому числі контактну, яка надається Переможцем Акції несе повну відповідальність персонально кожен Переможець Акції самостійно. Організатор\Виконавець Акції приймає таку інформацію, як таку, яка відповідає дійсності та не здійснюють її перевірку.

  7.10. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцем Акції Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись належними їм Заохоченнями Акції з будь-яких причин та/або будь – які наслідки використання Заохочень Акції.

  7.11. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

  7.12. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції без будь – яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення Акції у таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

  7.12.1. якщо представники Виконавця Акції не зможуть зв’язатися з Переможцем Акції для отримання повідомлення про визнання Учасника Акції Переможцем Акції з не залежних від Виконавця Акції причин;

  7.12.2. якщо Переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 4 даних Правил у їх сукупності та інших зобов′язань, передбачених даними Правилами;

  7.12.3. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

  7.12.4. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь – яким зручним для нього способом;

  7.12.5. у разі не можливості ідентифікувати Переможця Акції (відсутності картки Watsons Club);

  7.12.6. у разі не належного виконання умов даних Правил.

  7.13. У разі неможливості вручення Заохочень Акції Переможцям Акції, що здобули на них право, такі Заохочення Акції визнаються незатребуваними. При цьому відповідні Заохочення Акції не можуть бути затребуваним Переможцями Акції повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.

  7.14. У разі виявлення неможливості вручення Заохочень Акції, Організатор Акції мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.
 • 8. Загальні умови проведення Акції.

  8.1 Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті www.hwb.com.ua.

  8.2. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальності за:

  8.2.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції;

  8.2.2. невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

  8.2.3. неотримання Заохочень Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора\Виконавця Акції;

  8.2.4. не можливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;

  8.2.5. не можливість скористатися Заохоченням Акції;

  8.2.6. за наслідки використання Заохочень Акції.

  8.3. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

  8.3.1. Організатор Акції має право змінити умови Правил Акції. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;

  8.3.2. Інформація про факт перемоги, а також ідентифікаційні дані Переможця Акції будуть опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди;

  8.3.3. Учасник/Переможець Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/Переможця Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

  8.3.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки Організатору Акції будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором Акції згідно Правил використання персональних даних.

  8.3.5. Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції для інформування її Учасників про майбутні активності Організатора.

  8.4. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

  8.5. Організатор\Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.

  8.6. Організатор\Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь - які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даному Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із цією Акцією.

  8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором\Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор\Виконавець Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

  8.8. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до цієї Акції.

  8.9. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

  8.10. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

  8.11. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Організатор.

  8.12. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Організатора за телефоном: (044) 423-07-01 у робочі дні з 10.00 до 18.00, або за адресою електронної пошти: info@watsons.ua з 04 січня по 12 лютого 2017 року з позначкою «ЗАПИТ по премії HWB Awards»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • 1. Персональні дані, на обробку яких фізична особа – підприємець (фізична особа) надає згоду

  Цим фізична особа, як суб'єкт персональних даних (далі – суб’єкт ПД та «ПД»), надає ТОВ «ДЦ Україна» (далі – ДЦ Україна), як володільцю бази ПД «Контрагенти та треті особи», (далі – «База»), згоду на обробку наступних ПД суб’єкта ПД згідно мети їх обробки та на інших умовах цієї письмової згоди (що є розділом даного Договору):

  Відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу, в тому числі паспортні дані (паспорт громадянина України або паспорт громадянина іноземної держави, паспорт для виїзду закордон тощо), ідентифікаційний (податковий) номер, фотокопії паспортів, свідоцтв, інших особистих документів, реквізити банківських рахунків, у разі їх добровільного надання суб’єктом ПД ДЦ Україна у зв'язку із реалізацією мети обробки ПД, що визначена у пункті 2

  Контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери робочого, домашнього і мобільного телефонів, адреса робочої та домашньої електронної пошти та ін.), зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, відомості, що містяться у Свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та інших документах, у разі їх добровільного надання суб’єктом ПД ДЦ Україна у зв'язку із реалізацією мети обробки ПД, що визначена у пункті 2

  Будь-які інші ПД, відомості та документи, які добровільно надаються суб’єктом ПД ДЦ Україна у зв'язку із реалізацією мети обробки ПД, що визначена у пункті 2

  Суб’єкт ПД зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти ДЦ Україна про зміни, що стосуються наданих відомостей.

 • 2. Мета та цілі обробки ПД в Базі

  2.1. Цим суб’єкт ПД повідомляється та надає згоду на те, що його (її) ПД обробляються ДЦ Україна з метою реалізації договірних, цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов цього Договору, та інших цілей, необхідних для досягнення мети, вказаної у даному пункті.

 • 3. Обробка ПД суб’єкта ПД

  3.1. Суб’єкт ПД цим надає ДЦ Україна згоду на вчинення з ПД нижченаведених дій, у тому числі працівниками ДЦ Україна в межах виконання ними своїх трудових обов’язків:

  Збір ПД в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки ПД, що зазначена у пункті 2 цього Розділу;

  Обробку ПД, включаючи, але не обмежуючись, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (в тому числі передачурозпорядникам баз ПД та третім особам, яких визначає ДЦ Україна самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із ПД, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд ДЦ Україна, за умов забезпечення належного захисту ПД; Суб’єкт ПД погоджується з тим, що ДЦ Україна не зобов’язаний окремо повідомляти суб’єкта ПД про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення ПД, а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язаних з обробкою ПД відповідно до мети їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах ДЦ Україна;

  Внесення змін до ПД суб’єкта ПД за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із ПД, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 • 4. Способи обробки ПД, що використовуються ДЦ Україна

  4.1. При обробці ПД ДЦ Україна здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту ПД від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження ПД, а також інших неправомірних дій.

  4.2. Обробка ПД ДЦ Україна здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, і при дотриманні встановлених законодавством вимог до забезпечення безпеки ПД.

 • 5. Права суб’єкта персональних даних

  5.1. Цим суб’єкт ПД повідомляється про його (її) права як суб’єкта ПД.

  Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», суб'єкт ПД має право:

  1)знати про місцезнаходження бази ПД, яка містить його (її) ПД, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

  2)отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його (її) ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

  3)на доступ до своїх ПД, що містяться у відповідній базі ПД;

  4)отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його (її) ПД у відповідній базі ПД, а також отримувати зміст його (її) ПД, які зберігаються;

  5)пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

  6)пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

  7)на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  8)звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД;

  9)застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД.

  10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

  11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

  12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

  13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  5.2. Доступ до ПД суб’єкта ПД надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами ДЦ Україна, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в пункті 2 цього Розділу.

Не знайшли відповідь на питання? Зв`яжіться із нами на наших сторінках у соціальних мережах